Usługi konstrukcyjne

Chętnie współpracujemy z klientami lub innymi biurami projektów które zainteresowane są skorzystaniem z naszej usługi konstrukcyjnej tj: Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe (stropy, schody, belki, podciągi, słupy, ramy stalowe, słupy stalowe, belki stalowe, fundamenty itp.) Wykonanie rysunków konstrukcyjnych (kratownice, więźby dachowe, schody, belki, podciągi, słupy ,stropy, konstrukcje hal itp.)
/us%C5%82ugi%20konstrukcyjne

Realizacje

Hala nr 1

Opis realizacji opisującej halę magazynową.

Dom mieszkalny

Opis realizacji opisującej dom mieszkalny

Budynek biurowy

Opis realizacji opisującej budynek biurowy.

Zapraszamy do współpracy