Realizacje

Realizacje

Dom seniora Amazonka.

Projekt zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku po byłym zespole gastronomiczno- motelowym „Amazonka”, stanowiącym obecnie pustostan, z przeznaczeniem na dom całodobowej opieki nad osobami starszymi wraz z projektem zagospodarowania terenu.
Generalne Wykonawstwo, Projekty Budowlane i Wykonawcze.

Powierzchnia zabudowy: 1882,55 m2,
Powierzchnia użytkowa: 3538,9 m2.

wróć do realizacji